Norsk Sigarett (Oslo tobakkfabrikk)

Tillverkas av: NORGE, Oslo Tobakkfabrikk A/S

Cigarrett av norskodlad tobak från andra världskriget.