Lidbeck, G.A.

Ort: Lidköping

Den 9 april 1832 erhöll handlanden Gustaf Adolph Lidbeck (1796-1853) tillstånd från hallrätten att bedriva snustillverkning. Den obetydliga rörelsen nedlades 1849.