Hagelin, P.E.

Ort: Lidköping

Mellan åren 1823-1827 drev Peter Eric Hagelin (1780-1846) en obetydlig snusfabrik efter tillstånd av hallrätten.