Calamnius, I.M.

Ort: Lidköping

Fru Inga Calamnius fick den 26 februari 1821 hallrättens tillstånd att tillverka snus. Det är oklart om någon produktion kom igång.
1785 hade en handlanden Per Calamnius från Lidköping på offentlig auktion inropat Paulins tobaksspinneriprivilegium i Mariestad. Han sålde det vidare 1789 till J.P. Grönqvist.
Per och Inga Calamnius var sannolikt makar.