Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r

Ort: Stockholm

Knut Fredrik Ljunglöf j:r, var son till ”snuskungen” Knut Ljunglöf och Hulda Broman.
Den 18 april 1899 anmälde han att han under firma Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r, skulle driva cigarrfabrikation. Företaget var beläget vid Garvargatan 5 på Kungsholmen, tel: 50 94, och det inregistrerades den 16 juli 1904.
Som delägare upptogs den 4 maj 1907 förre disponenten vid Ystads Äldre Tobaksfabriks Intressenters Aktiebolag, F.Vilh. Jonsson,f. 1870.

1910 övertog F.V. Jonsson ensam rörelsen och den 23 juli samma år bildades firman Hamburger Cigarr-fabriksaktiebolag, F.Vilh. Jonsson, där Jonsson blev direktör och aktiekapitalet utgjordes av 50.000 kr.
Den 10 september 1910 övertog W:m Hellgren & C:o bolaget och i styrelsen återfanns då grosshandlarna John och Walter Bäckström med F.V. Jonsson som verkställande direktör.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Produkter
Der Tag
Extrafin
Havanna Ausschuss
La Nina
Margit
Meteor

Mexico
President
Sexan (Hamburger)
Sudan

Personkoppling
Knut Fredrik j:r Ljunglöf
F.V. Jonsson
Walter Bäckström
John Adolf Bäckström
Ola Plato
Julius Sartori

 

 

 

 

 

Reklam i Strix