Grönlund, Gustaf D.

Ort: Stockholm

Handelsbokhållaren Gustaf Daniel Grönlund erhöll den 14 november 1843 privilegium att tillverka cigarrer.
Den obetydliga rörelsen var belägen vid Drottninggatan 77. Rörelsen gick dåligt och den 12/6 1846 inlämnades ansökan om konkurs. Dom om konkurs meddelades den 25/10 1847. Notarie vid konkursen var Abenius och Referent var Zander.

Gustaf Grönlund tycks ha fortsatt bedriva cigarrtillverkning till 1855 för att därefter idka tobakshandel.

Personkoppling
Gustaf Grönlund