Sexan (Hamburgerfabriken)

Tillverkas av: Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r

Cigarr-cigarrett tillverkad hos Hamburger cigarrfabrik i Stockholm.