Harmsen, Johan A.

Ort: Stockholm

Johan August Harmsen, f. 1/8 1819 i Kalmar, var son till tobaksfabrikör Christian Fr. Harmsen i Kalmar.
Johan August drev tobaksfabrik sedan 1854 vid Tullportsgatan 32 (nuvarande Östgötagatan)
Den ringa rörelsen nedlades 1863 enligt Erik Angelin men Johan August står som tobaksfabrikör i mantalsregistret fram till 1870.
Först 1882 står han som f.d. cigarrfabrikör i rotemannaregistret (Klara rote)
Johan August var gift med Margareta.