Harper, Jakob

Ort: Stockholm

Det privilegium som beviljades Jakob Harper kom att innehas av:

Jakob Harper, 1688-1703
Lars Svensson Hult, 1703-1717
Bernt Johan Eschenburg, 1717-1722
Lars Hult d.y., 1722-1730
Elisabeth Söderman, c:a 1730-1739
Lars Wallén, 1739-1757
Paul och Johan Westlöf, 1757-1767
Fabriken nedbrunnen. 1776 överläts privilegiet till:
Haquin Apelgren, 1776-c:a 1802
Per Fredriksson, c:a 1802-1808
Tomas Andreas Aspelin, 1810-1836
Tomas Aspelin d.y., 1836-1853
Brinck, Hafström & C:o, 1853-1915
Svenska Tobaksmonopolet, 1915-