Hasselroot, Håkan

Ort: Stockholm

Håkan Hasselroot var ”lärftstryckare och krögare”. Han anhöll om att få driva tobaksspinneri i Stockholm.
Han fick till en början avslag av kollegiet under motivering att han utövade andra yrken och icke vore tillräckligt insatt i branschen.
Efter många svårigheter beviljades han till slut privilegium som utfärdades den 5 november 1707. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.