Fienemann, Johan H.

Ort: Göteborg

Johann Heinrich Fienemann föddes i Bremen den 28/12 1808. Han var tidigare fabriksmästare hos Ferdinand Körner.
År 1848 anhöll han om att utan burskap få utöva cigarrmakareyrket men ansökan återsändes då den ansågs ofullständig.

Han stämde cigarrfabrikören Ferdinand Körner för olaga vräkning från fabriksmästarsysslan. Körner svarade med att stämma Fienemann för försnillning av cigarrer. Målet hänskköts till domstol.

Den 19 november 1852 erhöll Fienemann tillstånd att tillverka cigarrer då han blivit svensk medborgare. I en skrivelse daterad i Lidköping den 19 november 1852 sade han upp fabriksrättigheterna.

Familjen bosatte sig i Stockholm och Johann Fienemann blev verkmästare vid W:m Hellgren & C:o.

 

Personer:

Johann Heinrich Fienemann