Fienemann, Johann Heinrich

Johann Heinrich Fienemann föddes den 28/12 1808 i Bremen, Tyskland.

Han verkade vid Körners tobaksfabrik i Göteborg som fabriksmästare.

Han var gift med Fredrika Charlotta Swensson (f. 4/5 1819) och de hade barnen:

Gustaf Adolf, 2/1 1845 i Göteborg, d. 26/7 1905 i lungtuberkulos på Maria sjukhus. Han var då boende i W:m Hellgren & Co:s fastighet. Åsögatan 53, 1 rum och kök med en årshyra på 180 kronor. Han var cigarrarbetare hos Hellgren i flera decennier. Ogift.

Fredrika Charlotta, f  5/11 1846 i Göteborg,  d. 29/11 1907  Gift 5/11 1878 med portföljmakaren Karl Herman Joackim Benedikt Moulier  (f. 1841 – 1889). Fredrika Charlotta var dövstum vilket även hennes man var. Hon hade gått på Manillaskolan, en skola för döva, och de deltog båda vid bildande av Döfstumme-föreningen den 3 maj 1868. År 1871 ändrades förenings stadgar så att av den 10 personer starka styrelsen skulle 4 vara kvinnor. Fredrika Charlotta invaldes då i styrelsen där hon kvarstannade från och till i nio år.

Charlotta och Karl hade döttrarna:

Anna Adelaide Helena,  f. 30/9 1879, d. 8/3 1941. Gift Palm

Betty Maria Sofia Mathilda, f. 18/3 1883, d. 2/7 1957. Ogift

Ebba Charlotta Henrietta, f. 10/2 1888, d. 22/10 1968. Gift Ahl

Charlotta arbetade som barnmorska och blev änka den 8/8 1889 då maken Karl avled av organiskt hjärtfel. Han var då skriven i Hovförsamlingen. Familjen på Bangårdsgatan 6.
Fredrika Charlotta avled den 29/11 1907 i bröstcancer med metastaser. Hon bodde då på Åsögatan 53 där även hennes bror bodde.

 

Åren 1851 – 1853 bodde Johann Fienemann med familj i Lidköping där han uppgavs vara cigarrfabrikör.
1859 var de skrivna i Qvarteret Nederland i Stockholm och Johann skrevs då som fabriksarbetare.

Senare flyttade familjen till Götgatan 46 och Johann var cigarrarbetare och senare verkmästare hos W:m Hellgren & C:o.
Även sonen, Gustaf Adolf, fick tjänst som cigarrarbetare hos W:m Hellgren & C:o.

Johann Heinrich avled i cancer den 25/2 1870 och bodde då på Götgatan 46 i Stockholm och var skriven i Tyska församlingen Sankta Gertrud. Bouppteckningen (Stockholms rådhus rätt, avd 1, F1A:626, sid 151) visar ett netto på 14 kronor och 41 öre.

 

Fredrika Charlotta inflyttade 1890 på Åsögatan 53 där hennes son Gustaf Adolf bodde. Senare flyttade hon till Tyska ålderdomshemmet, Hornsgatan 108. Hon avled den 8/11 1910 på Maria sjukhus av kranskärlsförkalkning i hjärtat och fanns då registrerad i fattigboken efter att ha erhållit 15 kr 1/8 1905.

 

 

 

 

 

 

 

Tyska ålderdomshemmet låg i huset borte uppgång.

 

Fabrikskopplingar:

Körner, Ferdinand tobaksfabrik

Johan H Fienemann

W:m Hellgren & C:o