Zelow, Göran

Ort: Bolstad (Älvsborgs län)

Överstelöjtnanten vid Adelsfanan, sedermera hovmarsalken Christer Göran Zelow, 1760-1827, erhöll den 12 mars 1816 i kraft av 1723 års adliga privilegier, tillstånd att på fidiekomisset Ekarebol i Bolstad socken, Lillebyn, anlägga tobaksspinneri. Någon uppgift om tillverkning har ej påträffats.