Clasen, C.A.

Ort: Båstad

C.A. Clasen drev från 1860 en mindre cigarrtillverkning som enligt fabriksberättelserna pågick några år.