Bergin, Lars G.

Ort: Borås

Handlanden Lars Gabriel Bergin erhöll den 16 april 1806 privilegium att tillverka tobak. Sedan 1794 hade han även drivit ett ”tobakskritpipebruk”. Några tillverkningsuppgifter av snus har ej påträffats.

Lars Bergin ägde fastigheter vid Stora Torget och Sandgårdsgatan samt ett åttondels mantal i Myrås i Brämhults socken avled 1811 i en ålder av 59 år.