Billeberga Cigarrfabrik

Ort: Billeberga ( Malmöhus län)

Carl Ferdinand Petersson föddes den 4/10 1864 i Asmundtorp, Malmöhus län.

Han var son till muraren Andreas Fredrik Petterson , f. 19/12 1821, och Sissa Jönsdotter f. 12/5 1829.Familjen flyttade den 9/11 1866 till Årup i Billeberga.
Där fick de även sonen Johan Peter 1868 som avled redan 1869.

Den 1 april 1885 grundade Carl Ferdinand Billeberga Cigarrfabrik. Företaget ägde bestånd till 1915 då det inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.
Till fabriken inflyttade 1892 som cigarrmakarlärling Anders Persson, f. 16/12 1875 i Billeberga. Han hade tidigare varit dräng i Annelöv.

Carl Ferdinand gifte sig den 28/9 1894 med smeddottern Anna Christina Lundqvist och familjen bodde i fastigheten Billeberga n:o 11 som även innefattade cigarrfabriken.

Familjen bestod av:
Carl Ferdinand Petersson, cigarrfabrikör
Anna Christina Lundqvist, f. 20/6 1866 i Billeberga, hustru, d. 26/8 1925
Sigrid Alfhild, f. 19/4 1896, d.13/1 1898 i akut tarmkatarr.
Sigurd Albin, f 15/5 1898 i Billeberga, d. 10/7 1951, posttjänsteman
Gerda Ingeborg, f.1/7 1900 i Billeberga, d. 16/10 1993
Anna Olivia, f. 5/3 1903, d. 13/3 1903 i magkramp.

I hushållet år 1900 ingick även:
Mathilda Lundquist, f. 4/1 1875 i Billeberga, Malmöhus län, piga
Agda Augusta Persson, f. 28/8 1880 i Stehag, Malmöhus län, piga
Mathilda Lindgren, f. 11/9 1880 i Östraby, Malmöhus län, piga

I början av 1900-talet arbetade följande vid fabriken:

Cigarrarbetare:
Bengt Månsson, f. 16/2 1881, infl.1901, utfl. till Ystad 1903
Anders Persson, f. 16/12 1875, infl. 1892, utfl. till Tyskland 1898 och återinflyttad 1899.
Carl Johan Lans, f. 2/4 1849, infl.1900
Johanna Ljungberg, f. 23/1 1880, infl. 1900
Lars Herman Persson, f. 19/1 1882, infl. 1899
Ola Svensson Stark, f. 6/4 1880, infl. 1900
Edvard Jönsson, f. 6/7 1882, infl. från Amerika 1892. utfl. till Ystad 1901.
Sofia Jönsson, f. 5/6 1885, infl. från Amerika 1892
Edvard Jönsson, kom åter från Ystad 1906
Johann Friedrich Coesfeld, f. 24/4 1840 i Tyskland, infl.1901
Johan Sjögren, f. 2/7 1882 (krympling), infl. 1901
Emil Löfström, 29/4 1884, infl. 1901
Edvard Pålsson, f. 18/3 1879, infl. 1901, utfl. till Ystad 1903.
Amalia Adolfson, f. 14/12 1880, infl. 1901
Atla Alexandra Foberg, f. 12/7 1880, infl. 1902
Carl Bernhard Lilja, f. 6/1 1883, infl. 1902
Jöns Magnuson, f.4/1 1882, infl. 1902
Lars Peter Christensen, f. 14/10 1847 i Slagelse, Danmark, infl. 1902
August Waldemar Karlsson,f. 18/12 1851, infl. 1902
Sven Åkesson, f. 3/2 1877, infl. 1902
Magnus Nilsson, f. 17/9 1882, infl. 1902
Krister Jönsson, f. 27/6 1881, infl. 1902
Cecilia Sigrid Persson, f. 9/1 1886, infl. 1903
Agda Maria Lovisa Olsson, f. 30/8 1885, infl. 1903
Edvard Pålsson, f. 18/3 1879.Åter fr. Landskrona 1905.

Någon gång under tidsperioden 1906-1915 var följande anställda som cigarrarbetare eller cigarrarbeterskor:

Lars Herman Persson, f. 19/1 1882, infl. 1899
Johan Friedrich Coesfeld, f. 24/4 1840 i Tyskland, infl. 1901
Johan Sjögren, f. 2/7 1882 (krympling), infl. 1901
Sven Åkesson, f. 3/2 1877, infl. 1902
Krister Jönsson, f. 27/6 1871, infl. 1902
Cecilia Sigrid Persson, f. 9/1 1886, infl. 1903, utfl. till Kjeflinge 1907
Olof Nilsson, f. 2/6 1886, infl. 1908, utfl. 1909
Emil Löfström, f. 29/5 1884, infl. 1908
Cecilia Sigrid Persson, återinflyttad från Kjeflinge 1909
Karolina Josefina Hansson, f. 23/3 1887, infl. 1909
Bengt Månsson, f. 16/2 1881,återinfl. 1909 fr.Kjeflinge Olof Nilsson, återinflyttad från Nosaby 1911
Olof Nilsson, återinflyttad från Norrköping 1912
Axel Berhard Olsson, f. 24/8 1896, infl. 1913
Lars Herman Persson, återinflyttad 1914

Cigarrarbetare flyttade många gånger mellan olika cigarrfabriker och återvände ibland till samma arbetsplats där de tidigare arbetat.

Efter tobaksmonopolets införande 1915 inrymde fastigheten glassliperi.

Carl Ferdinand Pettersson avled den 20/11 1950 och begravdes den 27/11 1950 på Billeberga kyrkogård kv. J, n:r 23.
I samma grav finns hustrun Anna, sonen Sigurd och dottern Gerda.

 

 

 

 

Från Svensk lärartidning, n:r 50, 12 dec. 1900

 

 

 

Fabriken som den såg ut år 2009

 

 

 

 

 

 

 

Brevkort skickat 1907, Adressidan

 

Brevkort skickat 1907. Bildsidan