Carlsson, K.W.

Ort: Barkeryd (Kronobergs län)

K.W. Carlsson började 1860 med cigarrtillverkning i Frishult i Jönköpings län.
Efter några år flyttade han till Fredriksdal i samma län. Den obetydliga rörelsen nedlades kring 1870.