Ystads Nya Tobaksfabrik, AB

Ort: Ystad

Bolagsordningen för AB. Ystads Nya Tobaksfabrik antogs den 27 april 1883. År 1888 utgjordes kapitalet av 55 000 kronor, och styrelsen bestod av konsuln, grosshandlaren Adolf Gottfrid Lindgren (1847-1920), kammarskrivaren Carl Gustaf Areskoug (1831-1894) och stadsnotarien Joh. Gust. Richard Wendt (f. 1827).

År 1897 inträdde löjtnanten, sedermera majoren Carl Johan Wilhelm Åkerman i Ystad (1854-1930) och ryttmästaren Fritz Emanuel Trädgårdh i Hälsingborg (1844-1935), i stället för Areskoug och Wendt.
Ryttmästare Trädgårdh avgick 1903 ur styrelsen och ersattes med disponenten Hjalmar Oscar Ivan Eliason (f. 1875). Företaget kallades till Skillnad mot Ystads Gamla Tobaksfabrik för ”nya tobaksfabriken”.
1906 övertog de C.G. Kockum & C:nis tobaksfabrik i Malmö och överflyttade tillverkningen till Ystad.

Nya tobaksfabriken drev rörelsen till och med 1908. Från och med 1909 övertogs fabrikationen av AB. Cigarr- & Tobaksfabriken Balder, vars bolagsordning antogs 30 december 1908.Kapitalet utgjordes av 40 000 kronor.
Styrelsen bestod av disponenterna Richard Carl Moritz Spindler och Einar Bjurström (f.1879). Den senare avgick i november samma år ur styrelsen och i hans ställe invaldes suppleanten, hovfotografen Samuel Moses Marcus (f. 1841 i Tyskland).
Disponentbefattningen sköttes av Olof Wilhelm Nilsson (f. 1886), f.d. disponent vid Sydsvenska Cigarr- & Tobaksfabriken i Rinkaby.
Tillverkningen nedlades i slutet av 1909.

Fabriken tillverkade bland annat cigarrerna La Grandiosa, Priscilla och Amanda samt röktobaksmärkena Ystads Vapen, Soldaten och Konduktören.

Fabriken låg vid St. Västergatan.

Personkoppling
Christian H H Kuhlemann
Hjalmar Oskar Ivar (Ivan) Eliason
Olof Wilh. Nilsson
Samuel Moses Marcus
Adolf G. Lindgren
Carl G. Areskoug