Schaar, H.M. och Aspegren, J.

Ort: Ystad

Handelsmannen Henning Mathias Schaar och tobaksspinnaren Jöns Aspegren erhöll den 25 juni 1726 privilegium på tobaksspinneri i Ystad. Tillverkningen tycks dock aldrig kommit igång.
Aspegren flyttade kort därefter till Stockholm. (se Aspegren, Stockholm).

Den 22 juli 1735 fick Schaar tillstånd att fortsätta sin halvpart av privilegiet. Efter hans död 1750 drevs rörelsen av änkan Marina, f. Möller (f. 1706, d. 1774) och den 10 november 1757 transporterades privilegiet till sonen, handelsbokhållaren och sedermera handlanden och stadsfiskalen Anders Benjamin Schaar (f. 1735, d. som sekreterare i Marstrand 1781).
Till intressent upptogs den 5 februari 1761 handlanden och stadskassören Jacob Sylvan (f. 1730) som kring 1764 ensam övertog rörelsen.
Fabrikationen upphörde kring 1767. Jacob Sylvan ägnade sig senare åt lantbruk och ägde Kadesjö och del i Brodda frälsesäteri. Han avled på Brodda 1796.