Pentz, Joakim

Ort: Ystad

Bokbindarmästaren Joakim Pentz erhöll i slutet av 1760-talet hallrättens tillstånd att tillverka snus.
Efter hans död kring 1771 upphörde tillverkningen.
Sonen David Pentz, 1739-1803, återupptog i början av 1790-talet manufakturen som bedrevs i mycket obetydlig skala och nedlades efter några år.