Lundgren, Carl M.

Ort: Ystad

Handlanden och sedermera kommerserådet Carl Martin Lundgren (1782-1852)var på sin tid en av Ystads förmögnaste män. Han anhöll om att få anlägga en tobaksfabrik i staden och motiverade detta med att han ” genom nyliga uppförandet öster om Ystad av de kostsammaste och största härvarande stenhusbyggnader både förskönat och betydeligen utvidgat denna stad, vars trevnad och förkovran efter den nu dageligen avtagande handlen och sjöfarten kan endast bibehållas genom fabriker och andra för detta lämpeliga inrättningar”.

År 1813-1814 uppförde han ett palats vid Oskarstorget (Österports torg). Fastigheten blev sedermera Nya Rådhuset.
År 1819 inköpte Carl Martin Lundgren Stora Herrestad.
Lundgren var en lång och mager man med aristokratiska drag som förde ett gästfritt hus. Han hade en bra kontakt med kungahuset och de var ofta hans gäster. Förmögenheten han han fått ihop som engelska regeringens ombud under kontinentalsystemet.
År 1841 utnämndes han till kommerseråd.

Privilegium beviljades den 9 april 1816. Rättigheterna övertogs den 12 juni 1820 av hovrättskommissarien E. Hagström.