Lange, Christenson & Rader

Ort: Ystad

Jöran Lange, David Christenson och Jost. Hindrich Rader (f. omkr. 1680, d. 1755) erhöll den 3 mars 1713 reolution att driva tobaksspinneri.
De åtog sig att förarbeta 3.000 skålpund tobaksblad per år.
Kommersekollegiums protokoll omnämner, att inga privilegierade tobaksspinnerier vid denna tid voro i drift i Skåne.