Kockum, C.G., Ystad

Ort: Ystad

C.G. Kockum drev tillsammans med Arvid Lundquist en tobaksfabrik vid Kalendegatan 14 i Malmö.

Lundquist lämnade 1897 företaget och flyttade till Stockholm.
Kockum avled 1902 och företaget övertogs av hans änka, Sigrun som drev det tills det likviderades.
Den 31 mars 1906 ombildades firman till aktiebolag med ett kapital på 55.000 kr och fabrikationen flyttades till Ystad.

Aktiemajoriteten övertogs av A.B. Ystads Nya Tobaksfabrik med oförändrad styrelse.
Teknisk ledare var Christian H.H. Kuhleman. Tillverkningen bedrevs av den nya tobaksfabriken men under det gamla firmanamnet. Företaget nedlades 1909.

 

Personkoppling
Carl Georg Kockum
Christian H H Kuhlemann
Hjalmar Oskar Ivar (Ivan) Eliason