Gram, Gustaf

Ort: Ystad

Före detta lantbrukaren Gustaf Edvard Gram, f. 1817, erhöll den 13 juli 1841 privilegium att driva tobaksfabrik i Ystad. Verksamheten bestod till 1853.