Eliasen J:rs, Cigarrfabrik

Ort: Ystad

Förre verkmästaren vid Ystads Gamla Tobaksfabrik, Fredrik Kristian Emil Eliasen, f. 1865 i Danmark, lät den 7 januari 1913 inregistrera firman F. Eliasens J:rs Cigarrfabrik.
Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

1890 bodde han som barn hos sina föräldrar:

Fadern Fredrik Eliasen, f. 1839 i Danmark och verkmästare vid tobaksfabrik i Ystad.
Modern Maria Juliana Owner, f. 1839 i Danmark och systern, handelsbiträdet Emilie Wilhelmina, f. 1867 i Danmark.
De bodde då i kv. Xestre 472-8 i Ystad.

År 1900 har Fredrik Kristian Emil Eliasen flyttat med egen fru, Gerda Anna Maria Nilsson, f. 1871 i Häglinge, Kristianstads län samt dottern Asta Gurli, f. 1898 till kvarteret Lundgren 121-132 i Ystad.

Som piga har de Johanna Svensson, f. 1882 i Ystad.