Winge, Peter

Ort: Göteborg

Peter Winge, som var ”silkestrumpvävaregesäll”, klagade över att yrket gick dåligt och att han på grund av moderns sjuklighet icke kunde begiva sig från staden. Han anhöll därför hos hallrätten att få begagna sig av det gängse räddningsmedlet – snustillverkning.
Detta bifölls den 16 oktober 1770.
Rörelsen var obetydlig och nedlades 1786. Han blev sedermera mästare vid det Burmanska tobaksspinneriet.