Wätterblad, Elieser

Ort: Göteborg

Handlingsskrivaren Elieser Wätterblad fick hallrättens tillstånd den 5 december 1775 att tillverka snus och kardustobak. Någon uppgift om att tillverkningen kom igång har icke gått att påträffa.