Wilhelmi, Diedrich tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Diedrich Wilhelmi var född 1724. Han var utomäktenskaplig  son till tobaksfabrikören Henrik Wilhelmi och Susanna von der Horst.

Diedrich Wilhelmi återvände till Sverige 1758 efter 15 års bortavaro ”dels i Ost- dels i West Indien och dels på Africanska Udden Cap de bonne Esperance”. På hemvägen till Europa hade fartyget förlist, varvid familjens alla tillhörigheter gått förlorade.

Efter sin hemkomst blev Diedrich Wilhelmi assessor i kommerskollegium och ingick såsom delägare i det tobaksspinneriprivilegium, som den 23 augusti 1762 beviljades kommissarien Faxe och Intressenter. Då någon gemensam tillverkning aldrig kom till stånd, började Wilhelmi 1765 i kraft av sin privilegieandel eget tobaksspinneri.
Det låg troligtvis i hans 1759 inköpta fastighet i kvarteret Katarina större vid Stadsträdgårdsgatan (nuv. Nytorgsgatan 8-Fjällgatan 2). Företaget drevs i obetydlig skala.

Diedrich Wilhelmi avled år 1770. Manufakturens redskap och råvararor utgjordes enligt bouppteckningsinventariet bland annat av ”en holländsk tobakspress med dess kista och bord, två karvhingstar (hintzar) med pressar och kardusformer, två pergamentsikt, en snussikt, tjugo kistor karduser, 50 skålp. i varje kista, 5 skålp. rappé samt elva fat virginiablader, 11.880 skålp.”, värderat till 13.434 dlr kmt.

Diedrichs änka, Catharina Maria Beck,
f. 1732 ”på Godahoppsudden”, gifte om sig 1771 med strumpfabrikören Charles Toutin, (1732-1810). Den 29 juli 1772 fick de dottern Charlotta Maria.

Den 10 april 1771 överläts privilegiet på den dåvarande kamreraren vid kommerskollegium Carl Erik Bergqvist som samma år upptog kontorsbetjänten vid den Jockmanska tobaksfabriken, Johan Wägsten, som medintressent.
Företaget fick nu namnet Bergqvist & Co
(om företagets vidare öde se Bergqvist & Co, Stockholm)

Personkoppling
Diedrich Wilhelmi
Carl Erik Bergqvist