Wigström, Ph. Tobaksfabrik

Ort: Stockholm

Ph. Wigström drev tobaksfabrik vid Grevgatan 42 mellan 1860-1862.
Från 1863 fanns i Stockholm en Hjalmar Wigström som drev cigarrfabrik från 1863 och som tidigare varit kommissionär Ph. Wigström.
Sannolikt var Hjalmar son till Ph. Wigström.
Se vidare under Wigström, Hjalmar L.

I samma fastighet drevs en cigarrtillverkning av J Isberg 1847-1853.