Wigström, Hjalmar L.

Ort: Stockholm

Före detta lantbrukaren Hjalmar Ludvig Wigström arbetade på 1860-talet som kommissionär i Stockholm.
Första gången registrerad i Stockholm 1859 som f.d. lantbrukare som gjort konkurs, boende i Maria Norra
1860-1862 finns han som kommissionär i mantalsregistret och flyttar under perioden från Södermalm till Klara församling.

I 1861 års adressbok upptas han som kommissionär och egendomsförsäljare vid Regeringsgatan 15 i Stockholm för firma H.L. Wigström & C:i. Vidare skrivs det att han försäljer Ph. Wigströms Tobaksfabriks tillverkning.

Från 1862 finns H.L. Wigström registrerad som cigarrfabrikör då med hemvist på Sibyllegatan 55, Ladugårdslands gärde.

Från 1863-1866 finns han mantalsskriven som tobaksfabrikör och flyttar under perioden till Kungsholmen.
1867 finns en J. Wigström antecknad som tobaksfabrikörsänka boende i Klara. Sannolikt änka efter H.L. Wigström.