Wiedegren & C:o

Ort: Stockholm

Erik Emanuel Rönblad anmälde den 8 december 1872 att han under firmanamnet Wiedegren & C:o. ämnade driva cigarrtillverkning. Rörelsen var obetydlig och upphörde redan 1874.

Varför Rönblads firma drevs under namnet Wiedegren är för närvarande icke känt.