Wickström, Anders

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Wickström begärde den 7 februari 1775 att få tillverka snus och karduser i Göteborg. Då Wickström inte var närvarande och ej känd av hallrätten, skulle ärendet komma upp en annan dag.
I en odaterad handling från hallrätten står noterat: ”Borg. And. Wickström tillstånd att mala snus och karva karduser”. Uppgift om tillverkning har ej påträffats.