Wetterling, Jonas Chr.

Ort: Göteborg

Hattmakaren Jonas Christian Wetterling erhöll den 27 september 1804 tillstånd av hallrätten att tillverka snus i Göteborg.
Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.