Wernlander, Peter

Ort: Karlskrona

Handlanden Peter Håkansson Wernlander var garvare till yrket. han fick den 29 juli 1801 privilegium att anlägga tobaksspinneri i Karlskrona. Redskapen bestod av två ”saucebord”, diverse kardusformar av bleck och fyra kardusstämplar med namnet korset, ankaret, tuppen och druvan. Samma namn på produkter användes av andra spinnerier.
Fabriken förestods av den ”permitterade korporalen vid Vollontär Regementet n:r 2” Petter Sellgren.
Som medhjälpare hade han den minderårige ynglingen Magnus Johansson ”som uti arbetets drift äger god kännedom”.Rörelsen nedlades 1815 då fabrikationen”förmedelst bristande tillgång på rudimateria nedgått”.