Schweder, A.E.

Ort: Karlskrona

Änkefrun, ”rådmanskan”, Anna Elisabeth Schweder (1722 – 1814), änka efter rådmannen Germund Jacob Schweder (1711 – 1775), som efter makens frånfälle levde i knappa omständigheter med en stor barnaskara, började kring 1780 en snusfabrikation med hallrättens tillstånd. Tillverkningen hade hon lärt sig av sin son Elias Schweder (1756 – 1809) som var ”director mechanicus” vid Trollhättans slussverk sedan 1785. Elias var anställd vid dockbyggnaden i Karlskrona 1774 och samma år vid Göta älvs slussbyggnad där han till 1780 bestridde konstmästarsysslan. Auskultant i Bergskollegium 1782, dock med rätt till befordran endast ”uti den mekaniska vägen”.

Rörelsen var till en början blygsam. Enligt rykten var de första snusblandningarna gjorda endast i en liten kruka och Anna Elisabeth var nöjd om dagsförtjänsten uppgick till 8 styver. Fabriksberättelse finns först från 1811.

Döttrarna Eva Sofia (1744 – 1826) och Dorotea Cecilia (1753 – 1824) hjälpte modern med produktionen. Eva Sofia skötte försäljningen och Dorotea Cecilia skötte tillverkningen. Efter Anna Elisabeths död 1814 fortsatte döttrarna verksamheten i deras ägandes fastighet vid Landsbrogatan 17. I början av 1900-talet ödelades fastigheten genom vådeld.

De båda systrarna sålde 1817 fastigheten till brorsonen Hans Henrik Schweder (4/2 1791 – 12/12 1871 i Kråkerum, Mönsterås). Han hade den 28 mars 1817 erhållit tillstånd att fortsätta verksamheten. År 1829 utarrenderade han handelsboden till handlanden H.C. Thörn då Hans Henrik utnämndes till stadskassör.

Hans Schweders hustru Anna Margareta (f. 1793) hade varit sin man behjälplig vid snustillverkningen. Hon avled 1839 och 1840 nedlades rörelsen. Hans Schweder var kvar som stadskassör till 1847 då han flyttade till brodern, vice häradshövdingen Carl Schweder, som var ägare till godset Östra Kråkerum i Mönsterås.

Han ägnade sig då åt jakt, fiske och konstförvantning (tryckning). Han var känd för sin vackra handstil och anlitades av handelsmän i Mönsterås för att sköta deras bokföring.