Christoffers, Theodorus

Ort: Karlskrona

 

Handelsmannen Theodorus Christopherson kallade sig Thore Christoffers föddes 1655 i Ronneby och avled 1710. Han erhöll den 10 december 1687 resolution att driva tobaksspinneri i Karlskrona. Några tillverkningsuppgifter har inte påträffats.

Fader var från Böhmen och hade utvandrat på grund av religionsförföljelser i mitten av 1600-talet och bosatt sig i Ronneby. Sonen flyttade till Karlskrona då det anlades som stad. Han bedrev där handels- och sjöfartsnäring. Han hade ett eget hus i hörnet av Landbro- och Ronnebygatorna och eget kofferdivarv.