Wennerström, Samuel (Varberg)

Ort: Varberg

Den 17 september 1810 erhöll handlanden och gästgivaren Samuel Wennerström tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Varberg.
Den obetydliga rörelsen nedlades redan efter ett år då Wennerström flyttade till Göteborg där han erhöll nytt privilegium.

Karvmaskinen och snuskvarnen övertogs av tygvaktaren vid Varbergs fästning, Johan Lorentz Dragstedt (1756-1824) och handlanden Johan Westgren.
Dessa beviljades den 24 augusti 1812 transportprivilegium på Wennerströms företag.
Vid Westgrens död 1818 upphörde den obetydliga rörelsen.