Wallmark, L.J.

Ort: Varberg

Den 8 juli 1835 erhöll L.J. Wallmark privilegium på att tillverka tobak i Varberg. Den ringa rörelsen nedlades 1840.