Varbergs tobaksspinneri

Ort: Varberg

Borgmästaren och handlande Johan Phylson, 1696-1774, rådmännen Georg Gammal och Simon Brodd erhöll den 2 december 1725 resolution på att driva tobaksspinneri i Varberg.
Varberg hade sedan flera år saknat tobaksspinneri.Ett nytt privilegium utfärdades den 20 mars 1733 för Gomar Lagerbohm och skepparen och handlanden Stephen Liedberg, 1679-1771.
Båda privilegierna sammanslogs så småningom till ett privilegium.

1750 dog Georg Gammal . Av fabriksberättelserna framgår att Gammals sterbhus var innehavare av rörelsen.
1752 gifte sig Georg Gammals änka med tobaksfabrikören och kaptenen
W. A. d´Orchimont i Strömstad.
I 1761 års fabriksberättelse anges som ägare för de sammanslagna manufakturerna Johan Pyhlson och Jacob Lagerbohm.

Johan Phylson arrenderade en tobaksodling på på kungsgården Lindhoffs ägor som låg 3/8 dels mil från Varberg. Jacob Lagerbohm odlade tobak på sin egen mark i Holmagärde.
1764 nedlades tillverkningen.