Åhman, G

Ort: Varberg

Handelsbetjänten G. Åhman erhöll tillstånd den 11 februari 1828 att bedriva snustillverkning i Varberg. Rörelsen var obetydlig och nedlades omkring 1830.