Wennerström, Samuel (Göteborg)

Ort: Göteborg

Handlanden Samuel Wennerström hade tidigare drivit snus- och kardustillverkning i Varberg. Då han överflyttade till Göteborg ansökte han om nytt privilegium för att driva tobaksfabrik. Han erhöll detta den 9 juli 1818 av hallrätten. Någon tillverkningsuppgift har dock ej återfunnits.