Westerdahl, Pehr

Ort: Göteborg

Pehr Westerdahl, f. 1830, anmälde den 22 maj 1874 att han ämnade driva tobaksfabrik i Göteborg.
Någon tillverkningsuppgift har ej återfunnits.