Wennerström, Anders

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Wennerström drev med tillstånd av hallrätten snustillverkning sedan 29 april 1788. 1789 nedlades den obetydliga rörelsen.