Wenberg, P.J.

Ort: Göteborg

Handlanden P.J. Wenberg beviljades den 26 maj 1814 hallrättens tillstånd att tillverka snus och kardustobak. Någon tillverkningsuppgift har icke kunnat påträffas.