Wendell, C

Ort: Karlshamn

Fabriksmästaren C. Wedell fick den 13 mars 1823 privilegium på att tillverka kardustobak i Karlshamn. Tillverkningen upphörde 1830.