Zellinger & Skoog

Ort: Karlshamn

Firman Zellinger & Skoog grundades den 29 maj 1865 av Per August Zellinger (1823-1894) och Carl Julius Skoog (1831-1886). Efter Skoogs död övertog Zellinger rörelsen och efter hans död efterträddes han av sin son Oskar August Zellinger (f.1865).

Den 4 augusti 1905 ombildades den cigarrtillverkande delen av firman till aktiebolag. Kapitalet utgjordes av 30.000 kr och i styrelsen satt Oskar August Zellinger och Svante Johan Davidsson och rådmannen Anders Tonning (f. 1864 i Östra Ingelstad).
Davidsson avgick i maj 1909 och ersattes med delägaren i P. Dahls snusfabrik, August Dahl. August Dahl utträdde 1913 och ersattes av fabrikör Carl Skoog.

Fabriken inlöstes av Tobaksmonopolet 1915.

 

Källor:

Tobaken i Karlshamn    Janne Charlesen   Karlshamns museums skriftserie nr 1  1992

 

 

 

 

 

 

Produkter

Carlshamns snus no. 1
Chrysantemum
Fandango
Kofvan

Personkoppling
Per August Zellinger
Oskar August Zellinger
Svante Johan Davidsson
Karl Arvid Skoog