Weckenberg, P

Ort: Karlshamn

Vågmästare P. Weckenberg i Karlshamn fick den 21 augusti 1815 privilegium på att tillverka snus- och kardustobak. Rörelsen upphörde 1838.