Sydow, Lorens von

Ort: Karlshamn

Handelsbokhållaren Lorens von Sydow föddes i Kalmar 1788.
Han ”var vid uppnådda 30 års ålder betänkt på något lämpligt etablissement för sin egen räkning”, och eftersom han varit i tillfälle att skaffa sig erforderliga insikter i tobaksbranschen anhöll han om tillstånd att anlägga tobaksfabrik i Karlshamn vilket beviljades den 13 februari 1824.

I början av 1850-talet övergick rörelsen till en yngre kompanjon Sven Adolf Planius, vilken den 21 mars 1889 överlät verksamheten på sin prokurist Carl Ludvig Lindén och Svante Emil Olsson.

Carl Lindén övertog den 2 maj 1892 ensamt företaget som upphörde kring 1898.
(Om Planius se vidare Karlshamns Snusfabriks Aktiebolag)

Personkoppling
Sven Adolf Planius
Carl Ludvig Lindén
Svante Emil Olsson