Svensson, Mats

Ort: Karlshamn

Mats Svensson erhöll den 11 september 1731 privilegium att driva tobaksspinneri i Karlshamn. Efter hans och hustruns död 1764 övergick rättigheterna till dottern ”kyrkoherdeänkan” Helena Wettersten (1708-1786), änka efter kyrkoherden Carl Ulrik Wettersten, enligt resolution den 23 mars 1764.

Efter hennes död 1786 övertogs privilegiet den 22 januari 1786 av svärsonen handlanden Laurentius Uhlström.
Efter dennes död 1794 inropades spinneriet på offentlig auktion av tobaksmästaren Jacob Renbom, för vilken utfärdades privilegium den 23 maj 1796. Företaget nedlades 1797 då ägaren måste avträda all sin egendom till borgenärerna.

Jacob Renbom erhöll den 13 december 1799 tillåtelse att överflytta privilegiet till Mariestad. Någon tillverkning i Mariestad synes icke kommit till stånd. År 1806 var Renbom anställd såsom ”tryckare” i det Lundbergska tobaksspinneriet i Karlshamn.