Sunesson, I

Ort: Karlshamn

I. Sunesson beviljades den 23 oktober 1811 privilegium att tillverka tobak i Karlshamn. Några tillverkningsuppgifter har ej anträffats.